Mențiuni legale și politica de confidențialitate

Compania CUSTOM SYSTEMS este atentă la drepturile persoanelor, în special în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor. Din dorința de transparență față de clienții săi a pus în practică o politică care acoperă toate aceste tratamente ale datelor, ale obiectivelor urmărite de persoane, așa încât acestea să-și poată exercita cel mai bine drepturile.

Pentru orice informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal, vă invităm să vizitați site-ul:  https://www.cnil.fr/

Continuarea navigării pe acest site presupune acceptarea fără rezerve a următorilor termeni și condiții de utilizare. Versiunea online actuală a acestor Termeni de utilizare este singura opozabilă pe întreaga durată a utilizării site-ului și până când o nouă versiune o înlocuiește.

Articolul 1 - Aviz juridic

 

1.1 Site (denumit în continuare "site-ul" sau "platforma") :

vww.customsystems.ro

1.2 Editor (denumit în continuare "editorul"):

CUSTOM SYSTEMS SRL cu capital de 200 RON al cărei sediu este situat la adresa : Strada Olanda nr.11, Timișoara, reprezentată de Alin GIUCHIN, în calitatea lui de Administrator, înmatriculată la Registrul Comertului din Timișoara cu numărul J35/2186/2008, telefon : 0723 316 840, adresa de mail office@customsystems.ro .

1.3 Gazda (denumită în continuare "gazda")

Site-ul vww.customsystems.ro este găzduit de Wix.com Luxembourg S.a.r.l, al cărui sediu social este situat la adresa 5, strada Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

1.4 Ofițer pentru protecția datelor (DPO):

O persoană responsabilă cu protecția datelor, Andrei VUC andrei.vuc@customsystems.ro vă stă la dispoziție pentru orice întrebare referitoare la protecția datelor dvs. personale.

 

Articolul 2 - Accesul la site

 

Accesul la site și utilizarea acestuia sunt rezervate pentru utilizare strict personală. Sunteți de acord să nu utilizați acest site și informațiile sau datele conținute în acesta pentru reclame comerciale, politice, publicitare sau orice altă formă de solicitare comercială și, în special, trimiterea de e-mailuri nesolicitate.

 

Articolul 3 - Conținutul site-ului

 

Toate marcile, fotografiile, textele, comentariile, ilustratiile, imaginile animate sau non-animate, secventele video, sunetele, precum si toate aplicatiile de calculator care pot fi folosite pentru a face acest site sa functioneze si, in general, toate elementele reproduse sau folosite pe site sunt protejate de legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală.

Acestea sunt proprietatea integrală a editorului sau a partenerilor săi. Orice reproducere, reprezentare, utilizare sau adaptare, sub orice formă, a tuturor sau a unei părți a acestor elemente, inclusiv a aplicațiilor informatice, fără acordul prealabil scris al editorului, este strict interzisă. Faptul că editorul nu inițiază proceduri atunci când a luat cunoștință de aceste utilizări neautorizate nu constituie acceptarea unor astfel de utilizări și renunțarea la urmărirea penală.

 

Articolul 4 - Administrarea sitului

 

Pentru buna gestionare a site-ului, editorul poate oricând :

- să suspende, întrerupă sau să limiteze accesul la tot sau la o parte a site-ului, să rezerve accesul la site sau părți ale site-ului către o anumită categorie de utilizatori de Internet;

- să elimine orice informație care ar putea afecta funcționarea sau care să contravină legilor naționale sau internaționale

- să suspende site-ul pentru a efectua actualizări.

 

Articolul 5 - Responsabilități

Răspunderea editorului nu poate fi angajată în caz de eșec, dificultate sau întrerupere a funcționării, împiedicând accesul la site sau la oricare dintre caracteristicile sale.

Materialul de conectare la site-ul pe care îl utilizați este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. Trebuie să luați toate măsurile adecvate pentru a vă proteja echipamentul și propriile date, inclusiv atacuri virale prin Internet. De asemenea, sunteți singurul responsabil pentru site-urile și datele pe care le vizitați.

Editorul nu poate fi tras la răspundere în cazul proceselor împotriva dvs.:

- datorită utilizării site-ului sau a oricărui serviciu accesibil prin Internet;

- din cauza nerespectării de către dvs. a acestor termeni și condiții.

Editorul nu este responsabil pentru vătămarea dvs., a altora și / sau a echipamentului dvs. ca rezultat al conexiunii sau utilizării site-ului dvs. și nu veți lua nicio măsură împotriva acestuia.

În cazul în care editorul urma să fie supus unei proceduri amiabile sau judiciare din cauza utilizării de către dvs. a site-ului, acesta s-ar putea îndrepta împotriva dvs. pentru a obține despăgubiri pentru toate daunele, sumele, condamnările și costurile care pot apărea această procedură.

 

Articolul 6 - Legături hipertext

 

Înființarea de către utilizatori a tuturor legăturilor hipertext către întregul site sau pentru o parte a site-ului este autorizată de către editor. Toate link-urile trebuie să fie eliminate la solicitarea editorului.

Orice informație accesibilă prin intermediul unui link către alte site-uri nu este publicată de către editor. Editorul nu are drepturi asupra conținutului din link.

 

Articolul 7 - Colectarea și protecția datelor

 

Datele dvs. sunt colectate de compania Custom Systems.

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană care poate fi identificată este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un nume, un număr de identificare sau unul sau mai multe elemente specifice specifice fizic, fiziologic, genetic, psihologic, economic, cultural sau sociale.

Informațiile personale care pot fi colectate pe site sunt utilizate în principal de către editor pentru a gestiona relațiile cu dvs. și, dacă este necesar, pentru procesarea comenzilor dvs.

Datele cu caracter personal colectate sunt după cum urmează:

- Prenume și prenume

- Adresa

- Adresa de e-mail

- Numărul de telefon

- Data nașterii

Un ofițer de protecție a datelor Andrei VUC andrei.vuc@customsystems.ro vă stă la dispoziție pentru orice întrebări privind protecția datelor dvs. personale.

 

Articolul 8 - Dreptul de acces, rectificare și dereferențierea datelor dvs.

 

În aplicarea reglementărilor aplicabile datelor cu caracter personal, utilizatorii au următoarele drepturi:

- dreptul de acces: își pot exercita dreptul de acces, de a cunoaște datele personale care le privesc, scriind pe adresa de e-mail menționată mai jos. În acest caz, înainte de punerea în aplicare a acestui drept, Platforma poate solicita o dovadă a identității utilizatorului pentru a verifica acuratețea acestuia;

- dreptul de rectificare dacă datele personale deținute de Platformă sunt inexacte, acestea pot solicita actualizarea informațiilor

- dreptul de a șterge datele: utilizatorii pot solicita ștergerea datelor lor personale, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor;

- dreptul de a limita procesarea: utilizatorii pot solicita platformei să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu ipotezele furnizate de RGPD

- dreptul de a se opune prelucrării datelor: utilizatorii pot obiecta că datele lor sunt prelucrate în conformitate cu ipotezele furnizate de RGPD

- dreptul la portabilitate: ei pot pretinde că Platforma le oferă datele personale pe care le-au furnizat pentru a le transmite unei noi platforme.

Puteți exercita acest drept prin contactarea noastră la următoarea adresă: Custom Systems, Strada Olanda nr.11, Timișoara, sau prin e-mail, la office@customsystems.ro.

De asemenea, puteți lua legătura cu ofițerul nostru pentru protecția datelor Andrei VUC andrei.vuc@customsystems.ro, care vă stă la dispoziție pentru orice întrebări privind protecția datelor dvs. personale.

Toate cererile trebuie să fie însoțite de o fotocopie a unui act de identitate valabil și să includă adresa la care editorul poate contacta solicitantul. Răspunsul va fi trimis în termen de o lună de la primirea solicitării. Această perioadă de o lună poate fi prelungită cu două luni dacă complexitatea cererii și / sau numărul de solicitări impun acest lucru.

În plus, și din Legea nr. 2016-1321 din 7 octombrie 2016, oamenii care doresc acest lucru au posibilitatea de a organiza soarta datelor lor după moartea lor. Pentru mai multe informații despre acest subiect, puteți consulta site-ul web al CNIL: https://www.cnil.fr/

Utilizatorii pot depune, de asemenea, o plângere la CNIL pe site-ul CNIL: https://www.cnil.fr/

Vă recomandăm să ne contactați înainte de a depune o plângere la CNIL, deoarece suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă rezolva problema.

 

Articolul 9 - Utilizarea datelor

 

Datele personale colectate de la utilizatori vizează furnizarea serviciilor Platformei, îmbunătățirea acestora și menținerea unui mediu sigur. Baza legală a prelucrării este executarea contractului dintre utilizator și platformă. În mod specific, utilizările sunt:

- accesul și utilizarea platformei de către utilizator;

- gestionarea operațiunilor și optimizarea platformei;

- implementarea asistenței utilizatorilor;

- verificarea, identificarea și autentificarea datelor transmise de utilizator;

- personalizarea serviciilor prin afișarea de anunțuri pe baza istoricului de navigare al utilizatorului, în funcție de preferințele acestora

- prevenirea și detectarea fraudei, a malware-ului (software-uri rău intenționate sau a malware-ului) și gestionarea incidentelor de securitate;

- gestionarea oricăror litigii cu utilizatorii;

- trimiterea de informații comerciale și de publicitate, în funcție de preferințele utilizatorului;

 

Articolul 10 - Politica de păstrare a datelor

 

Platforma păstrează datele dvs. atâta timp cât este necesar pentru a vă oferi serviciile sau asistența sa.

În măsura în care este necesar sau necesar pentru a îndeplini obligațiile legale sau de reglementare, pentru a rezolva disputele, pentru a preveni frauda și abuzul sau pentru a aplica termenii și condițiile noastre, am putea păstra și unele informații, dacă este necesar, chiar și după ce ați închis contul sau că nu mai trebuie să vă furnizăm serviciile noastre.

 

Articolul 11 - Partajarea datelor cu caracter personal cu terțe părți

Datele cu caracter personal pot fi comunicate companiilor terțe exclusiv în Uniunea Europeană, în următoarele cazuri:

- când utilizatorul publică informații public disponibile în zonele de comentarii deschise ale Platformei;

- când utilizatorul autorizează site-ul web al unei terțe părți să acceseze datele sale;

- atunci când Platforma utilizează serviciile furnizorilor pentru a oferi suport pentru utilizatori, servicii de publicitate și de plată. Acești furnizori de servicii au acces limitat la datele utilizatorului în legătură cu performanța acestor servicii și au obligația contractuală de a le utiliza în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile privind protecția datelor. caracter personal

- dacă este cerută de lege, platforma poate transmite date pentru a răspunde reclamațiilor împotriva platformei și pentru a se conforma procedurilor administrative și judiciare.

 

Articolul 12 - Ofertele comerciale
 

Este posibil să primiți oferte comerciale de la editor. Dacă nu doriți, trimiteți un e-mail cu mesajul de dezabonare la adresa: office@customsystems.ro.

Datele dvs. pot fi utilizate de către partenerii editorului în scopuri de marketing, dacă nu doriți, trimiteți un e-mail cu mesajul de dezabonare la: office@customsystems.ro.

Dacă, în timpul consultării site-ului, accesați date personale, trebuie să vă abțineți de la orice colectare, utilizare neautorizată și orice act care ar putea constitui o invazie a vieții private sau a reputației persoanelor. Editorul nu își asumă responsabilitatea în acest sens.

Datele sunt stocate și utilizate pentru o perioadă în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Articolul 13 - Cookie-uri
 

Ce este un "cookie"?

Un "cookie" sau un plotter este un fișier electronic depus pe un terminal (computer, tabletă, smartphone, ...) și citit, de exemplu, în timpul consultării unui site web, citirea unui e-mail, instalarea sau utilizarea unui software sau a unei aplicații mobile, indiferent de tipul terminalului utilizat (sursă: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit -Legea).

Prin navigarea pe acest site, "cookies" de la compania responsabilă pentru site și / sau companii terțe pot fi depozitate pe dispozitiv.

În timpul primei navigări pe acest site, va apărea un banner explicativ privind utilizarea "cookie-urilor". Prin urmare, prin continuarea navigării, clientul și / sau perspectiva vor fi considerate informate și vor fi acceptat utilizarea "cookie-urilor" menționate. Acordul dat va fi valabil pentru o perioadă de treisprezece (13) luni. Utilizatorul are opțiunea de a dezactiva modulele cookie din setările browserului.

Toate informațiile colectate vor fi utilizate numai pentru a urmări volumul, tipul și configurația traficului pe acest site, pentru a dezvolta designul și aspectul și pentru alte scopuri administrative și de planificare și, în general, pentru îmbunătățirea serviciului. pe care vi le oferim.

Următoarele module cookie sunt prezente pe acest site:

Cookie-urile Google:

- Google Analytics: pentru a măsura audiența site-ului;

- Managerul de etichete Google: facilitează implementarea etichetelor în pagini și vă permite să gestionați etichetele Google;

- Google Adsense: rețeaua publicitară Google care utilizează site-uri sau videoclipuri YouTube ca suport pentru anunțurile sale

- Remarketing Google Dynamic: vă permite să oferiți publicitate dinamică bazată pe cercetări anterioare;

- Conversia Google Adwords: instrument pentru urmărirea campaniilor publicitare adwords;

- DoubleClick: cookie-uri publicitare Google pentru a distribui bannere.

Cookie-urile Facebook:

- Facebook Connect: vă permite să vă identificați folosind contul dvs. Facebook;

- Facebook social plus gins: permite să placă, să împărtășească, să comenteze conținutul cu un cont Facebook;

- Audiența personalizată Facebook: permite interacționarea cu publicul pe Facebook.

Cookie-urile Twitter:

- butonul Twitter: facilitează partajarea și vizualizarea conținutului Twitter;

- Publicitate pe Twitter: permite afișarea și vizarea anunțurilor de către agenția de publicitate din Twitter.

Timpul de viață al acestor cookie-uri este de treisprezece luni.

Pentru mai multe informații despre utilizarea, gestionarea și eliminarea "cookies", pentru orice tip de browser, vă invităm să consultați următorul link: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les -Unelte-pentru-master

Articolul 14 - Fotografiile și reprezentarea produselor
 

Fotografiile produselor care însoțesc descrierea lor nu sunt contractuale și nu angajează editorul.

Articolul 15 - Legea aplicabilă
 

Condițiile actuale de utilizare a site-ului sunt reglementate de legea franceză și se află sub jurisdicția instanțelor din administrația centrală a editorului, sub rezerva atribuirii unei competențe specifice care rezultă dintr-un text al unei anumite legi sau reglementări.

 

Articolul 16 - Contactați-ne
 

Pentru orice întrebare, informații despre produsele prezentate pe site sau despre site-ul însuși, puteți lăsa un mesaj la adresa: 

office@customsystems.ro.