Externalizare IT


Externalizarea IT

- rezolvarea problemelor dintr-o companie privitor la sistemul informatic, din punct de vedere al proiectării, implementării sau mentenanţei acestuia, prin apelarea la serviciile unei entităţi externe specializate, având un raport mai bun calitate preţ.

Beneficiile externalizării serviciilor IT

Principalul avantaj este de natură economică, inducând reduceri efective ale costurilor faţă de cele ale menţinerii unui departament specializat de 50 pâna la 80 %, funcţie de numărul de calculatoare din firmă.

Al doilea mare avantaj este cel de natură profesională. Specialiştii noştrii implementează soluţii testate şi îndelung verificate, nu experimentează pe nervii, timpul şi cheltuiala dumneavoastră.

O reducere substanţiala a costurilor.

Orientarea diferenţei de cost spre alte sectoare, putând genera profit.

Servicii oferite în regim de externalizare IT

Consultanţă IT hardware şi software pentru găsirea soluţiei optime, cu cel mai bun raport calitate-preţ

Diagnosticare echipamente

Depanare hardware şi software la sediul firmei dumneavoastră

Optimizare performanţe

Instalare sisteme de operare şi aplicaţii software

Instalare imprimante, scannere etc.

Întreţinere periodică

Devirusări

Scanări anti-spyware

Back-up de date

Recuperare de date

Upgrade calculatoare

Upgrade de BIOS

Orice alte servicii referitor la reţele de calculatoare specifice nevoilor clientului

Administrare servere

Administrare reţea calculatoare

Administrare infrastructură de reţea

Monitorizare infrastructură în vederea depistării eventualelor deranjamente

Monitorizare trafic cu restricţionarea accesului pentru anumiţi useri